บริการรถเฮียบ รถเครน

บริการรถเฮียบ รถเครน

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ขณะพยายามใช้เครื่องมือ เกินข้อจำกัดของเครื่อง เครื่องมือทุกชนิดที่ออกแบบไว้เพื่อใช้งานในที่สูง, จะได้รับการติดแผ่นป้าย แสดงหลักวิธีการ ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ข้อกำหนดเหล่านี้กล่าวอ้างถึง อายุของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงาน (16 ปีขึ้น ไป), การรับประกันของเครื่อง, ผู้ปฏิบัตงาน และบุคคลที่สาม, การดูแล และบำรุงรักษาที่จำเป็น, ความจำเป็นในการจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะและผ่านการฝึกอบรม และการใช้งานเครื่องมือภาย ใต้ข้อจำกัดต่างๆ น้ำหนักสูงสุดที่อนุญาตให้ยกบนแท่นยก รวมถึง น้ำหนักผู้ปฏิบัติงาน, น้ำหนักของตระกร้า และผลผลิตที่เก็บ ห้ามใช้เครื่องบริเวณห่างจากสายไฟฟ้าแรงต่ำน้อยกว่า 5 เมตร และน้อยกว่า 15 เมตร จากสายไฟฟ้าแรงสูง ควรหลีกเลี่ยงการปลูก หรือตัดต้นไม้ในบริเวณสาย ไฟฟ้าแรงสูง (สูงเกิน 1,000 โวลท์) ห้ามใช้เครื่อง ในพื้นที่ลาดชัน เกินกว่าที่ผู้ผลิตได้กำหนดไว้ ในพื้นที่ไม่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการยกแท่นยกขึ้นสูง ห้ามทำการเลี้ยวอย่างรวดเร็วขณะยก แท่นยก…

Continue reading →