รถเครน รถเฮียบ จังหวัดสุราฎธานี และจังหวัดใกล้เคียง

รถเครน รถเฮียบ จังหวัดสุราฎธานี และจังหวัดใกล้เคียง

รถเครน รถเฮียบ จังหวัดสุราฎธานี และจังหวัดใกล้เคียง  รับงานทุกประเภท ไม่ว่า งานยกป้าย ย้ายเครื่องจักร ใช้ในไซค์งาน ยกต้นไม้ บริการดูหน้างานฟรี  มีใบ ปจ./คป คนขับมีใบเซอร์ บริการโดยทีมงานมืออาชีพ ราคากันเอง ผลงานที่ผ่านมาเช่น ยกเครื่องจักรใช้เครน 80 ตันที่โรงไฟฟ้ากระบี่, งานยกเหล็กใช้ เครน 25 ตัน ที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์โทรด้านบนค่ะ   อำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะพะงัน อำเภอเกาะสมุย อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอเคียนซา อำเภอคีรีรัฐนิคม อำเภอไชยา อำเภอชัยบุรี อำเภอดอนสัก อำเภอท่าฉาง อำเภอท่าชนะ อำเภอบ้านตาขุน อำเภอบ้านนาเดิม อำเภอบ้านนาสาร อำเภอพนม อำเภอพระแสง อำเภอพุนพิน อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี…

Continue reading →