รถเครน รถเฮียบ

รถเครน รถเฮียบ

ไฟฟ้าแรงสูง คือระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงเกินกว่า 1,000 โวลท์ (ไฟฟ้าที่เราใช้ในบ้านมีค่าแรงดันอยู่ที่ 220 โวลท์) โดยสายส่งไฟฟ้าแรงสูงจะมีการจับยึดสายไฟฟ้าด้วยวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า ซึ่งส่วนใหญ่จะทำด้วยกระเบื้องเคลือบเป็นชั้นๆ มีรูปร่างเหมือนชามคว่ำ เรียกว่าลูกถ้วย ดังนั้นเราจะสามารถสังเกตสายส่งไฟฟ้าแรงสูงได้จากลูกถ้วย ซึ่งจำนวนชั้นของลูกถ้วยยิ่งมาก ก็หมายถึงระดับของแรงดันไฟฟ้าที่สูงมากขึ้นตามไปด้วย เหตุใดการปฏิบัติงานใกล้แนวเขตสายไฟฟ้าแรงสูง จึงมีอันตราย? ไฟฟ้าแรงสูงนั้นจะมีระยะอันตรายที่สามารถเกิดการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าจะ สามารถกระโดดมาได้โดยไม่ต้องสัมผัสสายไฟฟ้าซึ่งระยะอันตรายดังกล่าวจะเพิ่ม ขึ้นตามระดับแรงดันไฟฟ้า ผู้ที่ใช้เครื่องจักรกล เช่น รถแบ็คโฮ รถบรรทุกเทท้าย และรถเครน ที่ปฏิบัติงานใกล้แนวสายส่ง จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติงานอาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและ ทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานได้ ด้วยเหตุนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และสมาคมผู้ประกอบการรถเครน จึงร่วมกันจัดงาน “ไฟฟ้าใส่ใจ ห่วงใยรถเครน” เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรถเครน ได้ทราบขั้นตอนการทำงานใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงอย่างถูกวิธี ซึ่งระยะปลอดภัยของการทำงานใกล้แนวสายส่งนั้นผู้บังคับเครื่องจักร ต้องระวังมิให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ เข้าใกล้สายส่งไฟฟ้าแรงสูงในระยะประมาณ 4 เมตร เพื่อความปลอดภัย คุณธนา…

Continue reading →