รถเครนกระเช้า

รถเครนกระเช้า

กระเช้า น้ำหนักยกที่อนุญาต – น้ำหนักโดยรวมของคน และสิ่งบรรทุก ไม่เกินครึ่งหนึ่ง ของน้ำหนักที่ยกได้ ของรถยก , ตามค่าต่ำสุด ที่ระบุไว้โดยผู้ผลิต พื้นกระเช้า – บริเวณฐานของกระเช้าต้องกว้างไม่น้อยกว่า 0.6 ตารางเมตรต่อคน ตัวพื้น ทำจากวัสดุกันลื่น มีรูระบายป้องกันน้ำขัง และกักดินติดอยู่กับพื้น ขอบกั้นกระเช้า – ความสูงของขอบกั้นกระเช้าทั้งสามด้าน ที่มิได้หันเข้าหาเสาของรถยก ต้องสูงไม่ต่ำกว่า 1 เมตรจากพื้นกระเช้า, ราวกั้นช่วงกลางต้องสูงไม่ต่ำกว่า 0.45 เมตร จากพื้นกระเช้า ส่วนขอบกระเช้า, ด้านหันเข้าหาเสา, ต้องสูงจากพื้นไม่ต่ำกว่า 1.70 เมตร, และระยะห่างจากขอบกั้นกระเช้า ไปยังส่วนซึ่งเคลื่อนที่ได้ จะต้องห่างไม่ น้อยกว่า 0.1 เมตร ขอบกั้นกระเช้าต้องมีลักษณะเป็นแท่ง หรือลูกกรง ทำจากวัสดุ…

Continue reading →