อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ขณะพยายามใช้เครื่องมือ เกินข้อจำกัดของเครื่อง เครื่องมือทุกชนิดที่ออกแบบไว้เพื่อใช้งานในที่สูง, จะได้รับการติดแผ่นป้าย แสดงหลักวิธีการ ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ข้อกำหนดเหล่านี้กล่าวอ้างถึง อายุของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงาน (16 ปีขึ้น ไป), การรับประกันของเครื่อง, ผู้ปฏิบัตงาน และบุคคลที่สาม, การดูแล และบำรุงรักษาที่จำเป็น, ความจำเป็นในการจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะและผ่านการฝึกอบรม และการใช้งานเครื่องมือภาย ใต้ข้อจำกัดต่างๆ น้ำหนักสูงสุดที่อนุญาตให้ยกบนแท่นยก รวมถึง น้ำหนักผู้ปฏิบัติงาน, น้ำหนักของตระกร้า และผลผลิตที่เก็บ ห้ามใช้เครื่องบริเวณห่างจากสายไฟฟ้าแรงต่ำน้อยกว่า 5 เมตร และน้อยกว่า 15 เมตร จากสายไฟฟ้าแรงสูง ควรหลีกเลี่ยงการปลูก หรือตัดต้นไม้ในบริเวณสาย ไฟฟ้าแรงสูง (สูงเกิน 1,000 โวลท์) ห้ามใช้เครื่อง ในพื้นที่ลาดชัน เกินกว่าที่ผู้ผลิตได้กำหนดไว้ ในพื้นที่ไม่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการยกแท่นยกขึ้นสูง ห้ามทำการเลี้ยวอย่างรวดเร็วขณะยก แท่นยก การเคลื่อนย้ายเครื่อง และขับเข้าออกพื้นที่เพาะปลูกผ่าน ถนนใหญ่ สามารถทำได้ในขณะที่แท่นยกอยู่ในตำแหน่งต่ำสุดเท่าที่จะทำได้เท่านั้น ห้ามเร่งความเร็ว ขณะที่ยกแท่นยก ห้ามใช้แท่นยก หรือแขนยก เพื่อใช้ ดัน, ดึง หรือยก ของแข็ง หรือ ของหนัก ห้าววางพาดบันได หรือเครื่องมืออื่นๆ เพื่อเพิ่มความสูงในการเก็บ ห้ามยืนบนขอบกั้นกระเช้า หรือบนแขนยก ห้ามทำการลัดขั้นตอนระบบกลไกป้องกันความปลอดภัย ที่ติดตั้งโดยผู้ผลิต ตรวจสอบว่า เครื่องมือป้องกันทุกอย่าง จัดวางไว้อย่างถูกที่ การดูแล และปรับแต่งเครื่องจักร ทำได้เฉพาะช่างเครื่องผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น ห้ามใช้งานเครื่องมือ ขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง หรือความเร็วลมเกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่งโมง ก่อนปล่อยเครื่องทิ้งไว้ ให้ทำการปลดที่ควบคุมการจุดระเบิดออก – สวิตช์ไฟฟ้าทั่วไป, กุญแจสตาร์ท เป็นต้น

บริการรถเฮียบ รถเครน ทั่วประเทศ สนใจติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรด้านบนค่ะ