กระเช้า น้ำหนักยกที่อนุญาต – น้ำหนักโดยรวมของคน และสิ่งบรรทุก ไม่เกินครึ่งหนึ่ง ของน้ำหนักที่ยกได้ ของรถยก , ตามค่าต่ำสุด ที่ระบุไว้โดยผู้ผลิต พื้นกระเช้า – บริเวณฐานของกระเช้าต้องกว้างไม่น้อยกว่า 0.6 ตารางเมตรต่อคน ตัวพื้น ทำจากวัสดุกันลื่น มีรูระบายป้องกันน้ำขัง และกักดินติดอยู่กับพื้น ขอบกั้นกระเช้า – ความสูงของขอบกั้นกระเช้าทั้งสามด้าน ที่มิได้หันเข้าหาเสาของรถยก ต้องสูงไม่ต่ำกว่า 1 เมตรจากพื้นกระเช้า, ราวกั้นช่วงกลางต้องสูงไม่ต่ำกว่า 0.45 เมตร จากพื้นกระเช้า ส่วนขอบกระเช้า, ด้านหันเข้าหาเสา, ต้องสูงจากพื้นไม่ต่ำกว่า 1.70 เมตร, และระยะห่างจากขอบกั้นกระเช้า ไปยังส่วนซึ่งเคลื่อนที่ได้ จะต้องห่างไม่ น้อยกว่า 0.1 เมตร ขอบกั้นกระเช้าต้องมีลักษณะเป็นแท่ง หรือลูกกรง ทำจากวัสดุ แข็ง และมีความทนทานพอเหมาะ ที่วางเท้า – ที่วางเท้าจะต้องวางอยู่โดยรอบกระเช้า ที่ความสูงอย่างน้อย 150 มิลลิเมตร ด้านข้างของกระเช้า – ด้านข้างของตัวกระเช้า จะต้องมีความแข็งแรงมากพอ เพื่อทำจัด ความเสี่ยงของการร่วงหล่น ขณะปฏิบัติงานอยู่ในกระเช้า ประตูกระเช้า – ในกรณีที่มีประตูเข้าสู่ตัวกระเช้า, ประตูจะยึดติดแน่นอยู่กับที่ เพียงข้าง เดียวเท่านั้น และไม่สามารถเปิดออกสู่ด้านนอกได้ ตัวประตูจะต้องปิดได้เอง และไม่ สามารถเปิดได้เอง ไม่ว่ากรณีใดๆ ราวจับ – ตัวกระเช้าจะต้องมีราวจับ ในด้านหน้าและด้านข้าง ซึ่งติดไว้ห่างจากขอบกั้น กระเช้าด้านใน 100 มิลลิเมตร มีลักษณะเป็นราวกลม หรือ ราวสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทำจาก วัสดุแข็งและมีความทนทานพอ การติดตั้งกระเช้ายก – ตัวกระเช้ายกจะต้องติดตั้งอยู่บนแขนของรถยกโดยตรง ด้วยง่าม ยก ล็อคตัวล็อคกระเช้าเข้ากับแขนยกให้แน่น ด้วยใช้กลไกการล็อคแบบสองตัว หรือ แบบอิสระ กลไกแต่ละตัวจะรองรับการล็อคของกระเช้าเข้ากับรถยก และป้องกัน การเคลื่อนตัวของกระเช้า ออกจากตัวเครื่องยก เข็มขัดนิรภัย – ตัวกระเช้าต้องได้รับการติดตั้ง จุดต่อถ่วงน้ำหนัก สำหรับเข็มขัดนิรภัย ในกรณีจำเป็น, เข็มขัดนิรภัยจะถูกจัดให้กับคนงานแต่ละคนในกระเช้า ป้ายในกระเช้า – ในด้านใดด้านหนึ่งของกระเช้าต้องติดป้ายสัญลักษณ์, ทำจากวัสดุ ทนทาน และบ่งบอกสิ่งต่อไปนี้: ● เลขทะเบียน หรือ เลขลำดับ ของรถยกที่กระเช้าตั้งอยู่ ● น้ำหนักสุทธิของกระเช้า ● จำนวนคนที่อนุญาตให้ยกได้ ● น้ำหนักอนุญาตสูงสุด ● ต้องจัดการตรวจสอบก่อนทำการยก นอกจากนี้แล้ว, ภายในกระเช้า ต้องติดป้ายสัญลักษณ์แสดง ชื่อผู้ผลิต, ปีที่ทำการ ผลิต, และหมายเลขลำดับของตัวกระเช้า

รถเครนกระเช้าให้เช่าทั่วประเทศ สนใจติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรด้านบนค่ะ