ลูกค้าจองเครน25ตันที่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์วันที่ 10 – 11 มีนาคม2558