เหตุใดรถเครน ทำงานใกล้แนวเขตสายไฟฟ้าแรงสูง ถึงมีอันตราย

ไฟฟ้าแรงสูง คือระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงเกินกว่า 1,000 โวลท์ (ไฟฟ้าตามบ้านที่เราใช้กันมีค่าแรงดันอยู่ที่ 220 โวลท์) โดยสายส่งไฟฟ้าแรงสูงจะมีการจับยึดสายไฟฟ้าด้วยวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า ซึ่งส่วนใหญ่จะทำด้วยกระเบื้องเคลือบเป็นชั้นๆ มีรูปร่างเหมือนชามคว่ำ เรียกว่าลูกถ้วย ดังนั้นเราจะสามารถสังเกตสายส่งไฟฟ้าแรงสูงได้จากลูกถ้วย ซึ่งจำนวนชั้นของลูกถ้วยยิ่งมาก ก็หมายถึงระดับของแรงดันไฟฟ้าที่สูงมากขึ้นตามไปด้วย

เหตุใดการทำงานใกล้แนวเขตสายไฟฟ้าแรงสูง ถึงมีอันตราย ไฟฟ้าแรงสูงนั้นจะมีระยะอันตรายที่สามารถเกิดการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าจะ สามารถกระโดดมาได้โดยไม่ต้องสัมผัสสายไฟฟ้าซึ่งระยะอันตรายดังกล่าวจะเพิ่ม ขึ้นตามระดับแรงดันไฟฟ้า ผู้ที่ใช้เครื่องจักรกล เช่น รถแบ็คโฮ รถบรรทุกเทท้าย และรถเครน ที่ปฏิบัติงานใกล้แนวสายส่ง จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติงานอาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและ ทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานได้
เครดิตแพจ ชุมชนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ให้เช่ารถเครน รถเฮียบ ติอต่อสอบถามตามช่องทางด้านบนค่ะ