ให้เช่าเครนกระเช้าโคราชคุณกล้วยจองรถเครกระเช้า25ตันถ่ายรายการโหดมันฮาที่เขาใหญ่ตั้งแต่เดือนมีนาคม2558 – เดือนมิถุนายน2558